?!DOCTYPE html> ɽϷ兴之所?ȷֱ——访土木建筑学院国家自然科学基金面fun88目获得者王?济南大学新闻?/title><META Name="keywords" Content="ƽƽ̨,兴之所?所?ȷֱ,,ȷֱ,建筑,,建筑365Ͷע,ɽϷ,365Ͷע,źӺַ,自然̫޹˾,自然̫޹˾,fun88,̫޹˾,̫޹˾,,ַ,fun88,̫޹˾,ϣ,źӺapp" /> <META Name="description" Content="丹桂飘香,黄叶满地,十一月的济南刮起瑟瑟秋风,七八节课下课后校园人头攒动,同学们步履匆匆,而źӺapp老师依然坚持在教学岗位上,为有疑惑的同学解答课上的问题。见到王老师时已经接近晚上八点,他刚刚结束教学工作,如约而至,接受笔者的采访。źӺapp,上海大学一般力学与力学基础博士,土木建筑学院副教授,主讲《理论力学》。年轻的王鹏老师在科研方面颇有成就,主要研究分析力学和DNA超细长弹性杆力学,在SCI源刊发表论文30..." /> <meta name="description" content=""> <link rel="stylesheet" href="/images/info1014dfiles11245themesujnnewpubliccssujn_indexcss.css"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1014dfiles11245themesujnnewpubliccsslistcss.css"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1014dfiles11245themesujnnewpubliccsscommoncss.css"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1014dfiles11245themesujnnewpublicfont-awesome-463cssfont-awesomemincss.css"> <link rel="shortcut icon" href="/html/info1014....themesujnnewPublicimagesicon.png.html"> <meta content="IE=9; IE=8; IE=7; IE=EDGE,chrome=1" http-equiv="X-UA-Compatible"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0 maximum-scale=2.0 user-scalable=yes"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1014dfiles11245themesujnnewpubliccsszoomboxcss.css"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1014dfiles9832themesujnnewpubliccsssinglecss.css" /> <link rel="stylesheet" href="/images/info1014dfiles16552articlecss.css"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1014dfiles9832themesujnnewpubliccsstelephonecss.css" /> <link href="/images/info1014imagesfaviconico.ico" type="image/x-icon" rel="shortcut icon"> <style> .fa-chevron-down::before{background:url(../../images/jt.jpg) no-repeat;} </style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1014_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1014nryvsbcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/tz.js"></script></head> <body><h1><a href="/hot/">˹ij</a></h1><header class="page-header row"> <div class="logo"> <a href="/html/info1014....index.html"><img src="/images/imagesujnlogo.png" /></a> </div> <div class="nav"><ul class="first-level-column"> <li class="first-level-column-li"> <a class="first-level-column-name" title="学校概况">学校概况</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxxgkxxjj.html" title="学校简?>学校简?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxxgkxxld.html" title="学校领导">学校领导</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxxgkzzjg1.html" title="组织机构">组织机构</a></li> <li><a>校园风光</a></li> <li><a>校友?/a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-lis" "> <a class="first-level-column-name" title="365Ͷע设置">365Ͷע设置</a> <ul class="second-level-columns"> <li><a>文学?/a></li> <li><a>数学̫޹˾365Ͷע</a></li> <li><a>物理̫޹˾与技术学?/a></li> <li><a>商学?/a></li> <li><a>外国语学?/a></li> <li><a>政法365Ͷע</a></li> <li><a>马克思主义学?/a></li> <li><a>材料̫޹˾与工程学?/a></li> <li><a>化学化工365Ͷע</a></li> <li><a>机械工程365Ͷע</a> <a>(工训中心)</a> </li> <li><a>建筑365Ͷע</a></li> <li><a>自动化与电气工程365Ͷע</a></li> <li><a>信息̫޹˾与工程学?/a></li> <li><a>资源与环境学?/a></li> <li><a>体育365Ͷע</a></li> <li><a>美术365Ͷע</a></li> <li><a>音乐365Ͷע</a></li> <li><a>历史与文化产业学?/a></li> <li><a>教育与心理科学学?/a></li> <li><a>医学与生命科学学?/a></li> <li><a>生物̫޹˾与技术学?/a></li> <li><a>继续教育365Ͷע</a></li> <li><a>国际教育交流365Ͷע</a></li> <li><a>创业365Ͷע</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="教育教学">教育教学</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxszdw.html" title="师资队伍">师资队伍</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxxsgz.html" title="学生工作">学生工作</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxbksjy.html" title="本科生教?>本科生教?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxyjsjy.html" title="研究生教?>研究生教?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxlxsjy.html" title="留学生教?>留学生教?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxjxjy.html" title="继续教育">继续教育</a></li> <li><a>课程中心</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="̫޹˾研究">̫޹˾研究</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjzrkxyj.html" title="自然̫޹˾研究">自然̫޹˾研究</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjshkxyj.html" title="社会̫޹˾研究">社会̫޹˾研究</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjxwdyzdxk.html" title="学位点与重点学科">学位点与重点学科</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjgspxkpt.html" title="高水平学科平?>高水平学科平?/a></li> <li><a>科研成果转化</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjxsycb.html" title="学术与出?>学术与出?/a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="合作交流">合作交流</a> <ul class="second-level-column"> <li><a>合作发展</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyhzjlgjjlyhz.html" title="国际交流与合?>国际交流与合?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyhzjlgwyhxx.html" title="国外友好学校">国外友好学校</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyhzjlhzbxxx.html" title="合作办学信息">合作办学信息</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="招生就业">招生就业</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1014....jndxsyzsjybkszs.html" title="本科生招?>本科生招?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyzsjyyjszs.html" title="研究生招?>研究生招?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyzsjylxszs.html" title="留学生招?>留学生招?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyzsjyjyxx.html" title="就业信息">就业信息</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="校园生活">校园生活</a> <ul class="second-level-column"> <li><a>校长信箱</a></li> <li><a>校园文化</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxyshxydt.html" title="校园地图">校园地图</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxyshwlfw.html" title="网络服务">网络服务</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxyshdhcx.html" title="电话查询">电话查询</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <div style="clear: both"></div> </ul> </div> <div class="language"><img src="/images/dfiles11245xiaoxun.png" height="36"> </div> <div class="header-links"> <ul> <li><a style="color: white"> </a> <div style="clear: both"></div></li> </ul> <div style="clear: both"></div></div> <div id="mobile_logo"> <div id="site_logo" style="width: 70%; float: left"><img src="/images/dfiles11245themesujnnewpublicimagesujnlogo.png"> </div> <div id="nav_logo" style="width: 30%; float: left"><img src="/images/dfiles11245themesujnnewpublicimagesmobile_nav.png"> </div></div></header> <div class="mobile_nav"><div class="m_sub_nav_row" style="display: block"> <div class="m_sub_nav_item" style="text-align: center"> <a> <i class="fa fa-user-1" aria-hidden="true" onclick="_addDynClicks("wburl", 1404581408, 37661)"></i> 服务入口 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item" style="text-align: center"> <a href="http://euosp.com/"> <i class="fa fa-newspaper-o-1" aria-hidden="true"></i> 新闻? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item" style="text-align: center"> <a> English </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">学校概况</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showXxgk"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="xxgk"> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyxxgkxxjj.html"> 学校简? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyxxgkxxld.html"> 学校领导 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyxxgkzzjg1.html"> 组织机构 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 校园风光 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 校友? </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div style="clear: both"></div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">365Ͷע设置</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showXysz"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="xysz"> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 文学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 数学̫޹˾365Ͷע </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 物理̫޹˾与技术学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 商学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 外国语学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 政法365Ͷע </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 马克思主义学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 材料̫޹˾与工程学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 化学化工365Ͷע </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 机械工程365Ͷע(工训中心) </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 建筑365Ͷע </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 自动化与电气工程365Ͷע </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 信息̫޹˾与工程学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 资源与环境学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 体育365Ͷע </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 美术365Ͷע </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 音乐365Ͷע </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 历史与文化产业学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 教育与心理科学学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 医学与生命科学学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 生物̫޹˾与技术学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 继续教育365Ͷע </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 国际教育交流365Ͷע </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 创业365Ͷע </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">教育教学</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showJyjx"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="jyjx"> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyjyjxszdw.html"> 师资队伍 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyjyjxxsgz.html"> 学生工作 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyjyjxbksjy.html"> 本科生教? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyjyjxyjsjy.html"> 研究生教? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyjyjxlxsjy.html"> 留学生教? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyjyjxjxjy.html"> 继续教育 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 课程中心 </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">̫޹˾研究</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showKxyj"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="kxyj"> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsykxyjzrkxyj.html"> 自然̫޹˾研究 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsykxyjshkxyj.html"> 社会̫޹˾研究 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsykxyjxwdyzdxk.html"> 学位点与重点学科 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsykxyjgspxkpt.html"> 高水平学科平? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 科研成果转化 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsykxyjxsycb.html"> 学术与出? </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">合作交流</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showHzjl"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="hzjl"> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 合作发展 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyhzjlgjjlyhz.html"> 国际交流与合? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyhzjlgwyhxx.html"> 国外友好学校 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyhzjlhzbxxx.html"> 合作办学信息 </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">招生就业</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showZsjy"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="zsjy"> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyzsjybkszs.html"> 本科生招? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyzsjyyjszs.html"> 研究生招? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyzsjylxszs.html"> 留学生招? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyzsjyjyxx.html"> 就业信息 </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">校园生活</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showXysh"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="xysh"> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 校长信箱 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 校园文化 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyxyshxydt.html"> 校园地图 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyxyshwlfw.html"> 网络服务 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyxyshdhcx.html"> 电话查询 </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> </div><header id="navigation" class="page-header-collapsed row" style="top: -1000px"> <div class="nav-collapsed"><ul class="first-level-column"> <li class="first-level-column-li"> <a class="first-level-column-name" title="学校概况">学校概况</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxxgkxxjj.html" title="学校简?>学校简?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxxgkxxld.html" title="学校领导">学校领导</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxxgkzzjg1.html" title="组织机构">组织机构</a></li> <li><a>校园风光</a></li> <li><a>校友?/a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-lis" "> <a class="first-level-column-name" title="365Ͷע设置">365Ͷע设置</a> <ul class="second-level-columns"> <li><a>文学?/a></li> <li><a>数学̫޹˾365Ͷע</a></li> <li><a>物理̫޹˾与技术学?/a></li> <li><a>商学?/a></li> <li><a>外国语学?/a></li> <li><a>政法365Ͷע</a></li> <li><a>马克思主义学?/a></li> <li><a>材料̫޹˾与工程学?/a></li> <li><a>化学化工365Ͷע</a></li> <li><a>机械工程365Ͷע</a> <a>(工训中心)</a> </li> <li><a>建筑365Ͷע</a></li> <li><a>自动化与电气工程365Ͷע</a></li> <li><a>信息̫޹˾与工程学?/a></li> <li><a>资源与环境学?/a></li> <li><a>体育365Ͷע</a></li> <li><a>美术365Ͷע</a></li> <li><a>音乐365Ͷע</a></li> <li><a>历史与文化产业学?/a></li> <li><a>教育与心理科学学?/a></li> <li><a>医学与生命科学学?/a></li> <li><a>生物̫޹˾与技术学?/a></li> <li><a>继续教育365Ͷע</a></li> <li><a>国际教育交流365Ͷע</a></li> <li><a>创业365Ͷע</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="教育教学">教育教学</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxszdw.html" title="师资队伍">师资队伍</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxxsgz.html" title="学生工作">学生工作</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxbksjy.html" title="本科生教?>本科生教?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxyjsjy.html" title="研究生教?>研究生教?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxlxsjy.html" title="留学生教?>留学生教?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxjxjy.html" title="继续教育">继续教育</a></li> <li><a>课程中心</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="̫޹˾研究">̫޹˾研究</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjzrkxyj.html" title="自然̫޹˾研究">自然̫޹˾研究</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjshkxyj.html" title="社会̫޹˾研究">社会̫޹˾研究</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjxwdyzdxk.html" title="学位点与重点学科">学位点与重点学科</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjgspxkpt.html" title="高水平学科平?>高水平学科平?/a></li> <li><a>科研成果转化</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjxsycb.html" title="学术与出?>学术与出?/a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="合作交流">合作交流</a> <ul class="second-level-column"> <li><a>合作发展</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyhzjlgjjlyhz.html" title="国际交流与合?>国际交流与合?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyhzjlgwyhxx.html" title="国外友好学校">国外友好学校</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyhzjlhzbxxx.html" title="合作办学信息">合作办学信息</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="招生就业">招生就业</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1014....jndxsyzsjybkszs.html" title="本科生招?>本科生招?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyzsjyyjszs.html" title="研究生招?>研究生招?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyzsjylxszs.html" title="留学生招?>留学生招?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyzsjyjyxx.html" title="就业信息">就业信息</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="校园生活">校园生活</a> <ul class="second-level-column"> <li><a>校长信箱</a></li> <li><a>校园文化</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxyshxydt.html" title="校园地图">校园地图</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxyshwlfw.html" title="网络服务">网络服务</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxyshdhcx.html" title="电话查询">电话查询</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <div style="clear: both"></div> </ul> <div style="clear: both"></div></div> <div class="header-links-collapsed"> <ul> <li><a style="color: white"> </a> <div style="clear: both"></div></li> </ul> <div style="clear: both"></div></div></header> <article class="container"> <div class="article-title"> <div class="path"> 当前位置: <a href="/html/info1014....index.html">首页</a> > 人物在线 > 正文 </div></div> <form name="_newscontent_fromname"> <section class="left" id="print_area"> <section class="article-title"> <h2 class="list-name">兴之所?ȷֱ——访土木建筑学院国家自然科学基金面fun88目获得者王?/h2> <div class="pc_article_detail" style="text-align: center;width: 100%"> <span><i class="fa fa-calendar">  </i>发表日期?018-12-20     <i class="fa fa-link"> </i>来源:《济南大学报? </span> </div> <div class="wap_article_detail" style="text-align: center;width: 100%"> <span class="article-detail"><i class="fa fa-calendar">  </i>2018-12-20 </span> </div> </section> <div style="border-bottom:1px #ccc dashed;height: 10px"> </div> <div id="article_content"><div id="vsb_content"><div class="v_news_content"> <p style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">丹桂飘香,黄叶满地,十一月的济南刮起瑟瑟秋风,七八节课下课后校园人头攒动,同学们步履匆匆,而źӺapp老师依然坚持在教学岗位上,为有疑惑的同学解答课上的问题。见到王老师时已经接近晚上八点,他刚刚结束教学工作,如约而至,接受笔者的采访?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">źӺapp,上海大学一般力学与力学基础博士,土木建筑学院副教授,主讲《理论力学》。年轻的王鹏老师在科研方面颇有成就,主要研究分析力学和DNA超细长弹性杆力学,在SCI源刊发表论文30多篇,被引用300多次。曾荣获新疆自治区科技进步奖二等奖、山东省高校优秀科研成果三等奖,2013年被选为“新疆自治区天山英才工程第二层次培养人选”,2015年被评为“新疆自治区有突出贡献优秀专家”。完成国家自然科学基金地区项目一项(主持?在研źӺַ自然̫޹˾ַ̫޹˾一项,题目为“弹性生长细杆的建模、稳定性分析与数值模拟”?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">兴之所?一往而深</p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">爱因斯坦曾说过:“兴趣是最好的老师”。当被问及为什么做研究时,王老师强调做科研必须有兴趣,才能在研究的道路上坚持走下去,才能发挥自我能动性,亦如孔子所言:知之者不如好之者,好之者不如乐之者。另外王老师还说,要保持一颗好奇之心,对未知事物的探索精神,才能不断的创新?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">采访中王老师就他获得的面fun88目做了介绍。该项目属于交叉学科研究,既有力学背景又有生物背景,试图从经典力学的角度理解生长现象。生长是自然界中普遍存在的现象,孩子慢慢长大,树木慢慢长高,贝壳长成各种美丽的形状,花儿慢慢的盛开,肿瘤慢慢变大等等。这些都可以用一个词概括:生长。生长本是生物研究领域的核心问题,近几十年来随着生物工程、生物物理、生物数学的发展,定量的去描述和理解生长现象成为学科交叉研究的热点领域?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">他们的项目主要研究受单面约束情况的弹性生长现象,通过分析力学方法建立弹性生长的数学模型,分析单面约束对生长过程中生物几何结构形成的影响,解释他们采取某种几何构型的原因,并通过数值方法计算他们的几何构型?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">ַ̫޹˾是国家自然科学基金的重要组成部分,主要支持基础科学的研究,重视创新性。当问到如何成功获得ַ̫޹˾支持时,王老师说首先要有创新性,研究的题目和内容必须新颖,有̫޹˾价值。王老师给我们介绍了申请书撰写的大致框架和思路,并勉励我们要学好基础知识,勇于创新,积极参与大学生科技创新项目,从中学到̫޹˾研究的方法和技术,锻炼自己,将来为国家和社会做出自己的贡献?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">孜孜不?勤勉教学</p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">在被问及教学问题时王老师表现得很认真,他认为教学是件很严肃的事情,不得有丝毫的马虎。他一向以学生为本,走上讲台就要严格要求学生,在讲台之下可以与学生平等交流,这样在学术上起到了为学生引路的作用,帮助学生们培养了良好的学习习惯。教书育人是教师的工作,王老师也践行了他作为教师的职责。情系学生,情倾讲坛,耕耘不辍,用自己最大的努力培养学生成长?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">对于现代教育问题以及学生的学习状态,王老师认为现代大学和学生对基础教育重视不够,课时有限很多内容很难深入,学生自学意识不够强。在大学里自学的能力很重要,źӺapp老师希望学生到了大学能够转换思维,不要像高中生一样被动的等待知识来敲门,而是应该积极主动的去学习。而且自学能力也是大学教育需要培养的能力,对于以后快速适应不同岗位要求都有帮助。对于现在大学生普遍关注的学了课本知识有什么用的疑惑,王老师解释到这个问题比较大,他也很难几句话说清楚。不过他认为大学教育并不是培养专业技术人才,而是培养学生的独立思考,责任感,学习能力。每个专业所学课程都是成为合格专业人才必备的知识体系,也是形成专业逻辑思维必学的知识?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">当谈到给当代大学生的建议时,王老师说,大学课堂知识容量比较大,如果学生课下做不到勤思考多动脑,想学好大学知识是很难的,所以大学生必须要具备一定的自学能力。学习是终身的事情,大学毕业后,许多知识只能通过自学来完成,他希望大学生在大学里能够培养自学能力?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">叶圣陶先生早就说过:“教师就是捧着一颗心来,不带半根草去的人”。更让我深刻地理解了人们把教师比作红烛的内涵。笔者采访之时,王老师也积极与笔者讨论学习方面的问题,在谈话之间,笔者体会到了他对学生以及教师这个职业的热爱?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">君子如水 淡若梨花</p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">非淡泊无以明志,非宁静无以致远。źӺapp老师就是这么个平淡而真实的人。初见王鹏老师,笔者就倍感亲切。干净亲切的微笑挂在一张朴实的脸上,如同初春时节开放的梨花,似带着一丝冬的凉又夹杂春之柔,洁白如雪,幽雅高洁。一双黑色的眼眸隐在一副黑色的圆框眼镜后,如雪山渐融,温柔中又携着学者的睿智。在采访过程中,笔者遇到听不懂的问题时,王鹏老师会耐心地为我们讲解,丝毫没有才高气傲?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">作为一名不辞劳苦的科研人员和百年树人的教育工作者,王鹏老师深感“身体是革命的本钱”这句话的含义。平时生活里的王老师对锻炼身体很重视,爱好游泳,偶尔也会跑跑步,健康的体魄为他的科研和教学提供了很好的基本条件?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">źӺapp老师每天七点醒来,吃过早餐后就埋头潜心科研或是忙于教学工作,直到晚上十二点。一天便这样于忙碌中结束,而后又开始又一天的重复。生活的重复于他,不是折磨,而是享受,也许对于他来说发现一个新的现象、解出一个方程、攻克一个难题、想出一个新的点子,都让他快乐而兴奋。王老师说自己不聪明,只是比别人勤奋了些。我想这也许是大多数人成功的必经之路吧。心若安定,何处非净土?心若安然,眼前苟且亦非苟且。如梨花般的淡然,是他对生活的安然,也是他对人生的态度。任凭是风雨来袭,或是枝枯叶落,我心安然,自若梨花,恬淡依然,冷暖自知?/p> <p class="vsbcontent_end" style="line-height: 24px; text-indent: 32px; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, 宋体; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">źӺapp老师相信,兴趣是最好的老师,在自己感兴趣的领域不断深入的学习,不断探索,每个人都能走出属于自己的一条路。在科研上,王鹏老师一丝不苟,潜心研究课题;在教学上,źӺapp老师尽心尽力,种下桃李满园;在生活上,王鹏老师又富有情趣,让整个人更加有活力。科研向深处漫溯,教学在佳处游走,专注辛苦的工作与精彩的生活,前方,źӺapp老师将越行越远,走出属于自己的一片天空?/p> <p><br></p> </div></div><div id="div_vote_id"></div></div> <div class="article-footer"> <div class="opt"> <a href="javascript:window.print()"> <i class="fa fa-print"> </i> 打印页面   </a> <a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();" "> <i class="fa fa-close"> </i> 关闭窗口 </a> </div> <div class="clear"></div> </div> </section> </form> <section class="right"> <form action="../../search.jsp?wbtreeid=1014" method="post" id="au9a" name="au9a" onsubmit="return _nl_ys_check()" style="display: inline"> <input type="hidden" id="lucenenewssearchkey190246" name="lucenenewssearchkey" value=""><input type="hidden" id="_lucenesearchtype190246" name="_lucenesearchtype" value="1"><input type="hidden" id="searchScope190246" name="searchScope" value="1"> <section class="box" style="height: 40px;margin-bottom:10px;"> <input type="text" name="showkeycode" id="showkeycode190246" placeholder="请输入搜索条? value="" onkeydown="if(event.keyCode==13)search();" style="float: left;margin-left:10px;outline:none;height: 35px;font-size:16px;width: 80%;border: none" /> <input type="image" src="/images/images111111111111111111.png" align="absmiddle" class="search-btn" style="cursor: hand;"> </section> </form> <section class="box"> <h3 class="box-title">新闻专题</h3> <div class="box-main"> <style> .list-zhuanti > li > a { color: #888888;} </style> <ul class="list-zhuanti"> <li><a>第三次党代会</a> </li> <li><a>党风廉政建设</a> </li> <li><a>“两学一做”学习教?/a> </li> <li><a>数字化校园建?/a> </li> <li><a>̫޹˾发展观专?/a> </li> <li><a>群众路线</a> </li> </ul> <div class="clear"></div></div> <div class="clear"></div></section><section class="box"> <h3 class="box-title">视频报道</h3> <div class="box-main"><ul class="list-video"> <li> <div class="video-content"> <div class="video-right"><a href="/html/info1014..101710189.html"><img src="/images/__localA6E0E49017BBA1F4DCA7F33BE28BE33C_E8FBFDAE_1569.jpg" style="height: 60px"> </a></div> <div class="video-left"><a href="/html/info1014..101710189.html">济南大学校歌 </a></div> <div style="clear: both"></div></div> </li> <li> <div class="video-content"> <div class="video-right"><a href="/html/info1014..101710187.html"><img src="/images/__local6426F018C2D60FAC8C49547C1DAC1F5B_7BEAF215_16DA.jpg" style="height: 60px"> </a></div> <div class="video-left"><a href="/html/info1014..101710187.html">梦想点亮未来——“五月的鲜花”全国大学生文艺会演 </a></div> <div style="clear: both"></div></div> </li> <li> <div class="video-content"> <div class="video-right"><a href="/html/info1014..101710184.html"><img src="/images/__local44215C801972C3D25207A682E023FBDB_7D454C40_160E.jpg" style="height: 60px"> </a></div> <div class="video-left"><a href="/html/info1014..101710184.html">舞蹈《丝路新语》济南大学音?65Ͷע舞蹈?</a></div> <div style="clear: both"></div></div> </li> <li> <div class="video-content"> <div class="video-right"><a href="/html/info1014..101710183.html"><img src="/images/__localFFD7B98A7B241A7040FC9A649F66DB48_7864A9DC_F19.jpg" style="height: 60px"> </a></div> <div class="video-left"><a href="/html/info1014..101710183.html">济南大学2015新年音乐?</a></div> <div style="clear: both"></div></div> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div></section><section class="box"> <h3 class="box-title">济大校报</h3> <div class="box-main"><ul class="list-xiaobao"> <li><a>接过你的行囊,我们就是一家人——济南大学喜?019级新?</a></li> <li><a>奏响我们的“济大乐章”—?019级新生开学典礼隆重举?</a></li> <li><a>硕士学位授权点顺利通过山东省合格评估抽?</a></li> <li><a>我校?4项国家自然科学基金项目立项资?</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div></section><section class="box"> <h3 class="box-title">校园风光</h3> <div class="box-main"><ul class="list-fengguang"> <li><a href="/html/info1014..109516009.html" target="_blank">银装素裹</a></li> <li><a href="/html/info1014..109516008.html" target="_blank">甲子湖畔好读?/a></li> <li><a href="/html/info1014..109516007.html" target="_blank">一湖明镜千秋雪</a></li> <li><a href="/html/info1014..109516006.html" target="_blank">踏雪赏雪</a></li> <li><a href="/html/info1014..109516005.html" target="_blank">湖映滋兰秀 积雪浮云?/a></li> <li><a href="/html/info1014..109516004.html" target="_blank">齐园素裹</a></li> <div style="clear: both"></div></li></ul> </div></section><section class="box"> <div class="box-main" style="padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; padding-left: 20px; padding-right: 20px; border-radius: 13px"> <ul class="list-fengguang"> <li style="width: 100%"><a href="/html/info1014....tgy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1123.html" target="_blank" style="font-size: 2em"><i aria-hidden="true" class="fa fa-newspaper-o"></i>新闻发布</a> </li></ul> <div style="clear: both"></div></div></section></section> <div></div></article><footer> <style type="text/css"> .recourse { margin-top: 13px;} </style> <div class="row"> <div class="culture page-footer"> <div class="public_recourse" style="line-height: 2em"> <ul> <li class="recourse">公共资源? <li class="recourse"> <a> 本科招生? </a> </li> <li class="recourse"> <a> 信息公开 </a> </li> <li class="recourse"> <a> 图书? </a> </li> <li class="recourse"> <a> 档案? </a> </li> <li class="recourse"> <a> ? </a> </li> <li class="recourse"> <a> 课程中心 </a> </li> <li class="recourse"> <a> VPN通道 </a> </li> <li class="recourse"> <a> 中外合作办学̫޹˾ </a> </li> <li class="recourse" style="float: right;margin-top:6px"> <a>官方微博</a> </li> <li class="recourse" style="float: right;margin-top:6px"> <a href="/html/info1014....imagesweixincode.jpg.html" id="weixin" title="" target="_blank">官方微信</a> </li> <li class="recourse" style="float: right;margin-top:10px"> <a> <img src="/images/images17102414efowijhfbtn_hgjb.png" height="36px" /> </a> </li> <li class="recourse" style="float: right;margin-top:10px"> <a> <img src="/images/images17102414efowijhfbtn_jgzfpy.png" height="36px" /> </a> </li> <li class="recourse" style="float: right;margin-top:10px"> <a> <img src="/images/images17102414efowijhfbtn_lxyz.png" height="36px" /> </a> </li> </li></ul></div> <h1><a href="/hot/">˹ij</a></h1><div style="text-align:center"><a href="http://jfsww.com" target="_blank">mgϷ</a><a href="http://zgzzsf.com" target="_blank">ɳע</a><a href="http://tztracker.com" target="_blank">Žɳ</a></div> </body></html>