?!DOCTYPE html> ̳梅花香自˹ijapp来——访app与环境学院优秀保研生张?济南大学新闻?/title><META Name="keywords" Content="ϣ,app,̳,Ӣ,˹ijapp,app,环境ɳ,mgƽ̨,ɳ,188,ȷֱ" /> <META Name="description" Content="秋去冬来,天气也愈加寒冷,但这并没有减少我们心中的热情。今天,我们有幸采访到了水利与环境ɳ成功保研至浙江大学的ȷֱ学姐,让我们一起听一听她的故事吧。张萌在校期间表现优异,曾获得山东省环境类专业大学生竞赛一等奖、山东省第三届科技创新大赛一等奖、济南大学第四届科技创新大赛一等奖、山东省第四届科技创新大赛二等奖、第十五届全国大学生“挑战杯”课外学术科技作品竞赛国家三等奖。获济南大学“青春榜样·济大繁..." /> <meta name="description" content=""> <link rel="stylesheet" href="/images/info1014dfiles11245themesujnnewpubliccssujn_indexcss.css"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1014dfiles11245themesujnnewpubliccsslistcss.css"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1014dfiles11245themesujnnewpubliccsscommoncss.css"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1014dfiles11245themesujnnewpublicfont-awesome-463cssfont-awesomemincss.css"> <link rel="shortcut icon" href="/html/info1014....themesujnnewPublicimagesicon.png.html"> <meta content="IE=9; IE=8; IE=7; IE=EDGE,chrome=1" http-equiv="X-UA-Compatible"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0 maximum-scale=2.0 user-scalable=yes"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1014dfiles11245themesujnnewpubliccsszoomboxcss.css"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1014dfiles9832themesujnnewpubliccsssinglecss.css" /> <link rel="stylesheet" href="/images/info1014dfiles16552articlecss.css"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1014dfiles9832themesujnnewpubliccsstelephonecss.css" /> <link href="/images/info1014imagesfaviconico.ico" type="image/x-icon" rel="shortcut icon"> <style> .fa-chevron-down::before{background:url(../../images/jt.jpg) no-repeat;} </style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1014_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1014nryvsbcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/tz.js"></script></head> <body><h1><a href="/hot/">˹ij</a></h1><header class="page-header row"> <div class="logo"> <a href="/html/info1014....index.html"><img src="/images/imagesujnlogo.png" /></a> </div> <div class="nav"><ul class="first-level-column"> <li class="first-level-column-li"> <a class="first-level-column-name" title="学校概况">学校概况</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxxgkxxjj.html" title="学校简?>学校简?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxxgkxxld.html" title="学校领导">学校领导</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxxgkzzjg1.html" title="组织机构">组织机构</a></li> <li><a>校园风光</a></li> <li><a>校友?/a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-lis" "> <a class="first-level-column-name" title="ɳ设置">ɳ设置</a> <ul class="second-level-columns"> <li><a>文学?/a></li> <li><a>数学科学ɳ</a></li> <li><a>物理科学与技术学?/a></li> <li><a>商学?/a></li> <li><a>外国语学?/a></li> <li><a>政法ɳ</a></li> <li><a>马克思主义学?/a></li> <li><a>材料科学与工程学?/a></li> <li><a>化学化工ɳ</a></li> <li><a>机械工程ɳ</a> <a>(工训中心)</a> </li> <li><a>土木建筑ɳ</a></li> <li><a>自动化与电气工程ɳ</a></li> <li><a>信息科学与工程学?/a></li> <li><a>资源与环境学?/a></li> <li><a>体育ɳ</a></li> <li><a>美术ɳ</a></li> <li><a>音乐ɳ</a></li> <li><a>历史与文化产业学?/a></li> <li><a>教育与心理科学学?/a></li> <li><a>医学与生命科学学?/a></li> <li><a>生物科学与技术学?/a></li> <li><a>继续教育ɳ</a></li> <li><a>国际教育交流ɳ</a></li> <li><a>创业ɳ</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="教育教学">教育教学</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxszdw.html" title="师资队伍">师资队伍</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxxsgz.html" title="学生工作">学生工作</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxbksjy.html" title="本科生教?>本科生教?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxyjsjy.html" title="研究生教?>研究生教?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxlxsjy.html" title="留学生教?>留学生教?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxjxjy.html" title="继续教育">继续教育</a></li> <li><a>课程中心</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="科学研究">科学研究</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjzrkxyj.html" title="自然科学研究">自然科学研究</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjshkxyj.html" title="社会科学研究">社会科学研究</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjxwdyzdxk.html" title="学位点与重点学科">学位点与重点学科</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjgspxkpt.html" title="高水平学科平?>高水平学科平?/a></li> <li><a>科研成果转化</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjxsycb.html" title="学术与出?>学术与出?/a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="合作交流">合作交流</a> <ul class="second-level-column"> <li><a>合作发展</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyhzjlgjjlyhz.html" title="国际交流与合?>国际交流与合?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyhzjlgwyhxx.html" title="国外友好学校">国外友好学校</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyhzjlhzbxxx.html" title="合作办学信息">合作办学信息</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="招生就业">招生就业</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1014....jndxsyzsjybkszs.html" title="本科生招?>本科生招?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyzsjyyjszs.html" title="研究生招?>研究生招?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyzsjylxszs.html" title="留学生招?>留学生招?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyzsjyjyxx.html" title="就业信息">就业信息</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="校园生活">校园生活</a> <ul class="second-level-column"> <li><a>校长信箱</a></li> <li><a>校园文化</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxyshxydt.html" title="校园地图">校园地图</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxyshwlfw.html" title="网络服务">网络服务</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxyshdhcx.html" title="电话查询">电话查询</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <div style="clear: both"></div> </ul> </div> <div class="language"><img src="/images/dfiles11245xiaoxun.png" height="36"> </div> <div class="header-links"> <ul> <li><a style="color: white"> </a> <div style="clear: both"></div></li> </ul> <div style="clear: both"></div></div> <div id="mobile_logo"> <div id="site_logo" style="width: 70%; float: left"><img src="/images/dfiles11245themesujnnewpublicimagesujnlogo.png"> </div> <div id="nav_logo" style="width: 30%; float: left"><img src="/images/dfiles11245themesujnnewpublicimagesmobile_nav.png"> </div></div></header> <div class="mobile_nav"><div class="m_sub_nav_row" style="display: block"> <div class="m_sub_nav_item" style="text-align: center"> <a> <i class="fa fa-user-1" aria-hidden="true" onclick="_addDynClicks("wburl", 1404581408, 37661)"></i> 服务入口 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item" style="text-align: center"> <a href="http://euosp.com/"> <i class="fa fa-newspaper-o-1" aria-hidden="true"></i> 新闻? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item" style="text-align: center"> <a> English </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">学校概况</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showXxgk"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="xxgk"> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyxxgkxxjj.html"> 学校简? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyxxgkxxld.html"> 学校领导 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyxxgkzzjg1.html"> 组织机构 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 校园风光 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 校友? </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div style="clear: both"></div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">ɳ设置</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showXysz"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="xysz"> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 文学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 数学科学ɳ </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 物理科学与技术学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 商学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 外国语学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 政法ɳ </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 马克思主义学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 材料科学与工程学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 化学化工ɳ </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 机械工程ɳ(工训中心) </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 土木建筑ɳ </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 自动化与电气工程ɳ </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 信息科学与工程学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 资源与环境学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 体育ɳ </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 美术ɳ </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 音乐ɳ </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 历史与文化产业学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 教育与心理科学学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 医学与生命科学学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 生物科学与技术学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 继续教育ɳ </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 国际教育交流ɳ </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 创业ɳ </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">教育教学</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showJyjx"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="jyjx"> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyjyjxszdw.html"> 师资队伍 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyjyjxxsgz.html"> 学生工作 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyjyjxbksjy.html"> 本科生教? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyjyjxyjsjy.html"> 研究生教? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyjyjxlxsjy.html"> 留学生教? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyjyjxjxjy.html"> 继续教育 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 课程中心 </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">科学研究</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showKxyj"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="kxyj"> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsykxyjzrkxyj.html"> 自然科学研究 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsykxyjshkxyj.html"> 社会科学研究 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsykxyjxwdyzdxk.html"> 学位点与重点学科 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsykxyjgspxkpt.html"> 高水平学科平? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 科研成果转化 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsykxyjxsycb.html"> 学术与出? </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">合作交流</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showHzjl"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="hzjl"> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 合作发展 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyhzjlgjjlyhz.html"> 国际交流与合? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyhzjlgwyhxx.html"> 国外友好学校 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyhzjlhzbxxx.html"> 合作办学信息 </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">招生就业</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showZsjy"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="zsjy"> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyzsjybkszs.html"> 本科生招? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyzsjyyjszs.html"> 研究生招? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyzsjylxszs.html"> 留学生招? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyzsjyjyxx.html"> 就业信息 </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">校园生活</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showXysh"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="xysh"> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 校长信箱 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 校园文化 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyxyshxydt.html"> 校园地图 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyxyshwlfw.html"> 网络服务 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1014....jndxsyxyshdhcx.html"> 电话查询 </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> </div><header id="navigation" class="page-header-collapsed row" style="top: -1000px"> <div class="nav-collapsed"><ul class="first-level-column"> <li class="first-level-column-li"> <a class="first-level-column-name" title="学校概况">学校概况</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxxgkxxjj.html" title="学校简?>学校简?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxxgkxxld.html" title="学校领导">学校领导</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxxgkzzjg1.html" title="组织机构">组织机构</a></li> <li><a>校园风光</a></li> <li><a>校友?/a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-lis" "> <a class="first-level-column-name" title="ɳ设置">ɳ设置</a> <ul class="second-level-columns"> <li><a>文学?/a></li> <li><a>数学科学ɳ</a></li> <li><a>物理科学与技术学?/a></li> <li><a>商学?/a></li> <li><a>外国语学?/a></li> <li><a>政法ɳ</a></li> <li><a>马克思主义学?/a></li> <li><a>材料科学与工程学?/a></li> <li><a>化学化工ɳ</a></li> <li><a>机械工程ɳ</a> <a>(工训中心)</a> </li> <li><a>土木建筑ɳ</a></li> <li><a>自动化与电气工程ɳ</a></li> <li><a>信息科学与工程学?/a></li> <li><a>资源与环境学?/a></li> <li><a>体育ɳ</a></li> <li><a>美术ɳ</a></li> <li><a>音乐ɳ</a></li> <li><a>历史与文化产业学?/a></li> <li><a>教育与心理科学学?/a></li> <li><a>医学与生命科学学?/a></li> <li><a>生物科学与技术学?/a></li> <li><a>继续教育ɳ</a></li> <li><a>国际教育交流ɳ</a></li> <li><a>创业ɳ</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="教育教学">教育教学</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxszdw.html" title="师资队伍">师资队伍</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxxsgz.html" title="学生工作">学生工作</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxbksjy.html" title="本科生教?>本科生教?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxyjsjy.html" title="研究生教?>研究生教?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxlxsjy.html" title="留学生教?>留学生教?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyjyjxjxjy.html" title="继续教育">继续教育</a></li> <li><a>课程中心</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="科学研究">科学研究</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjzrkxyj.html" title="自然科学研究">自然科学研究</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjshkxyj.html" title="社会科学研究">社会科学研究</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjxwdyzdxk.html" title="学位点与重点学科">学位点与重点学科</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjgspxkpt.html" title="高水平学科平?>高水平学科平?/a></li> <li><a>科研成果转化</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsykxyjxsycb.html" title="学术与出?>学术与出?/a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="合作交流">合作交流</a> <ul class="second-level-column"> <li><a>合作发展</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyhzjlgjjlyhz.html" title="国际交流与合?>国际交流与合?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyhzjlgwyhxx.html" title="国外友好学校">国外友好学校</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyhzjlhzbxxx.html" title="合作办学信息">合作办学信息</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="招生就业">招生就业</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1014....jndxsyzsjybkszs.html" title="本科生招?>本科生招?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyzsjyyjszs.html" title="研究生招?>研究生招?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyzsjylxszs.html" title="留学生招?>留学生招?/a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyzsjyjyxx.html" title="就业信息">就业信息</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="校园生活">校园生活</a> <ul class="second-level-column"> <li><a>校长信箱</a></li> <li><a>校园文化</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxyshxydt.html" title="校园地图">校园地图</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxyshwlfw.html" title="网络服务">网络服务</a></li> <li><a href="/html/info1014....jndxsyxyshdhcx.html" title="电话查询">电话查询</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <div style="clear: both"></div> </ul> <div style="clear: both"></div></div> <div class="header-links-collapsed"> <ul> <li><a style="color: white"> </a> <div style="clear: both"></div></li> </ul> <div style="clear: both"></div></div></header> <article class="container"> <div class="article-title"> <div class="path"> 当前位置: <a href="/html/info1014....index.html">首页</a> > 人物在线 > 正文 </div></div> <form name="_newscontent_fromname"> <section class="left" id="print_area"> <section class="article-title"> <h2 class="list-name">梅花香自˹ijapp来——访app与环境学院优秀保研生张?/h2> <div class="pc_article_detail" style="text-align: center;width: 100%"> <span><i class="fa fa-calendar">  </i>发表日期?018-12-28     <i class="fa fa-link"> </i>来源:《济南大学报? </span> </div> <div class="wap_article_detail" style="text-align: center;width: 100%"> <span class="article-detail"><i class="fa fa-calendar">  </i>2018-12-28 </span> </div> </section> <div style="border-bottom:1px #ccc dashed;height: 10px"> </div> <div id="article_content"><div id="vsb_content"><div class="v_news_content"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" width="985" align="center"> <tbody> <tr class="firstRow" style="font-size: 9pt;"> <td valign="TOP" align="center" style="font-size: 14px; line-height: 21px;"> <form name="_newscontent_fromname"> <table width="96%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table8" height="400"> <tbody> <tr class="firstRow" style="font-size: 9pt;"> <td background="http://jndxbs.ujn.edu.cn/dfiles/14398/img/dot_line_bg.gif" valign="top" style="font-size: 14px; line-height: 28px;"> <div id="vsb_content_2"> <div class="v_news_content" style="line-height: 24px; text-indent: 2em; font-size: 16px;"> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em; text-align: center;"><br></p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">秋去冬来,天气也愈加寒冷,但这并没有减少我们心中的热情。今天,我们有幸采访到了水利与环境ɳ成功保研至浙江大学的ȷֱ学姐,让我们一起听一听她的故事吧?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">ȷֱ在校期间表现优异,曾获得山东省环境类专业大学生竞赛一等奖、山东省第三届科技创新大赛一等奖、济南大学第四届科技创新大赛一等奖、山东省第四届科技创新大赛二等奖、第十五届全国大学生“挑战杯”课外学术科技作品竞赛国家三等奖。获济南大学“青春榜样·济大繁星”“创新之星”、校优秀学生、校优秀学生干部荣誉称号;多次获得校一等奖学金,并且获国家奖学金。以第二作者发表学术论?篇、第三作者发表论?篇,并以第一发明人成功申请了国家发明专利一项,现在已进入实审阶段?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">不忘初心 砥砺前行</p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">有人说选择了一所大学也就选择了一座城,张萌也是因为喜欢杭州这个城市,加上浙江大学的导师与学姐本科专业研究的方向相似,兴趣所驱,所以选择了浙江大学?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">据学姐介绍,浙大环境专业在污染土壤修复和环境污染监测与分析方面是较为出色的。当问及学姐何时有了考研的想法时,她说:“我很早之前就有了考研的想法,大概从高中,也许是从初中开始,就将考研作为了人生的一个目标。”笔者问其原因,她回答:“我喜欢那种不断学习新知识和新技能并将其成功运用到生活与实践的过程。虽然现在很多人都想考公务员,但自己没有这种打算。出国留学的话,感觉现在还早,并且自己的英语也有待提高,也许以后会有这种打算。”虽然学姐言语谦虚,但也不难看出她对于未来的想法和目标?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">学姐在大三下学期暑假期间自己联系到了浙江大学的老师,并得到了老师一定的认可。之后大四九月下旬,学院会下发关于保研的通知,紧接着对ɳ成绩前百分之三十的学生召开动员大会,为大家介绍保研相关事宜。学姐先进行了我们ɳ这边的面试后并确认有推免资格后,又去参加浙大的面试,最终拿到了浙大的敲门砖。ȷֱ说自己足够幸运,今年保研的要求稍有变化:成绩占百分之九十,综合占百分之十,才得以符合要求。结果是令人欢喜的,漫漫长路准备的苦只有自己能够体会,这大概就是人们常说的先苦后甜吧?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">保研并不是一条轻松的道路,它对大一至今的成绩都有严格的要求。其实一开始并没有想过要保研,只是听其他学姐提起过,才想到要试一下,这次成功保研浙江大学,她自己也很是意外。在笔者看来,是金子总会发光。当机会来临时,主动抓住的,才会成为机遇,学姐正是因为自己足够优秀,才会收获那份美好?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">以梦为马 不负韶华</p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">失败者各有各的不同,而成功者却大多相似。当与笔者谈及她保研成功的原因时,她用两个字回答笔者,那就是“坚持”。她向笔者解释道:“虽然进入大学,课程和压力较高中会有所轻松,但我依然坚持着高中的学习强度,不曾放松,并且使之成为一种习惯,努力在这个更广阔的空间汲取营养,为自己的考研和日后的学习和生活打下基础。?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">成功从来没有幸运,一分付出才能换得一分甚至零点几分的收获。但哪怕那收获很小,只要坚持下去,聚沙成塔、集腋成裘,一定能至千里、成江河。古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚韧不拔之志,学习亦如是?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">正是因为学姐心中一直怀有坚定的信念,明确的目标,才促使她不断前进,获得了今日的成果,实现了多年的理想。同样,我们不难发现“不积跬步无以至千里,不积小流无以成江河”,理想的实现是无数个努力的日子一点一点堆砌起来的。学姐从大一至今一直都将自主学习与实验室的工作合理安排,让自己的时间得到最大限度利用。在等待实验进行的时间,她同样利用起来高效学习?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">在前几年的大学生活中,学姐自我娱乐的时间几乎是没有的,但她并不感到枯燥痛苦,因为她心中有坚定的理想与目标。许多人在大学都会感到难以沉静下来学习,对此,张萌告诉我们,要调整好自己的心态,不要有太多的杂念。但也不要将自己逼得太紧,她认为一个月有两三天无法投入学习是很正常的情况。我们要学会自我调节,自我放松,稍加修整,从而找到自己的目标,朝着自己想要的样子整装待发,继续前行?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">苦心孤诣 营造未?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">人生的选择有很多种,有所取亦必有所舍。既然选择了研究生这条路,那么,安逸和舒适注定与学姐无缘。优异成绩的取得一定不会是死记硬背式学习,方法是关键。针对笔者提出的学习方面的问题,学姐说:“我觉得我们要逐步建立起每个学科的知识体系。一定要当天完成作业,因为如果拖的话,当天所学知识难免会有所遗忘,做作业时就会感觉很困难,并且也需要不断翻阅书本,这样就会浪费很多时间,降低学习效率。而且我会每周、每月总结知识点,也会抽出一些时间去自习。考试前去买一些往年的题,至少要做3遍,弄懂其中的知识点,掌握并能运用其中的解题技巧,那么考试就没有什么问题。而且自己有什么不懂的地方,要及时找同学、学长学姐、老师帮忙解答,不要留下漏洞。?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">对于自己能够保研成功,张萌也感到非常惊喜,并且她也表示自己在等待结果的时间里,也没有落下复习的节奏,仍旧坚持每天抓紧时间复习。“保研毕竟是一件无法预料的事,如果将希望寄托于保研而放弃复习,万一保研没录上,又耽误了自己的复习节奏,那就‘凉凉’了。?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">机会要我们自己去积极争取,虽然不一定会争取到,但不去尝试的话,就一定不会成功。学姐就是这样,抓住每一个机会,不放弃每一个向上的台阶。越努力,越幸运,你所有的付出总会在恰当的时间归还与你,助你成就梦想,成就未来?/p> <p style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">尽管我们与张萌只有短短一小时的交谈,但我们依旧从学姐身上学习到了很多。学姐也向学弟学妹们提出自己的建议,她强调学习依旧是大学最重要的部分,更要一直保持对学习的激情。坚持,是ȷֱ取得今日成就最关键的因素?/p> <p class="vsbcontent_end" style="line-height: 24px; text-indent: 2em;">世上无难事,只怕有心人。ȷֱ身体力行告诉我们坚持的重要性,也希望我们今天对学姐的采访可以给大家带来新的启发。在这里,笔者也衷心祝愿所有考研的学子可以取得自己想要的结果?/p> <p class="vsbcontent_end" style="line-height: 24px; text-indent: 2em;"><br></p> <p>撰稿:水利与环境ɳ 张译?李佳?巩本?/p> </div> </div></td> </tr> </tbody> </table> </form></td> </tr> </tbody> </table> <p><br></p> <p><br></p> </div></div><div id="div_vote_id"></div></div> <div class="article-footer"> <div class="opt"> <a href="javascript:window.print()"> <i class="fa fa-print"> </i> 打印页面   </a> <a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();" "> <i class="fa fa-close"> </i> 关闭窗口 </a> </div> <div class="clear"></div> </div> </section> </form> <section class="right"> <form action="../../search.jsp?wbtreeid=1014" method="post" id="au9a" name="au9a" onsubmit="return _nl_ys_check()" style="display: inline"> <input type="hidden" id="lucenenewssearchkey190246" name="lucenenewssearchkey" value=""><input type="hidden" id="_lucenesearchtype190246" name="_lucenesearchtype" value="1"><input type="hidden" id="searchScope190246" name="searchScope" value="1"> <section class="box" style="height: 40px;margin-bottom:10px;"> <input type="text" name="showkeycode" id="showkeycode190246" placeholder="请输入搜索条? value="" onkeydown="if(event.keyCode==13)search();" style="float: left;margin-left:10px;outline:none;height: 35px;font-size:16px;width: 80%;border: none" /> <input type="image" src="/images/images111111111111111111.png" align="absmiddle" class="search-btn" style="cursor: hand;"> </section> </form> <section class="box"> <h3 class="box-title">新闻专题</h3> <div class="box-main"> <style> .list-zhuanti > li > a { color: #888888;} </style> <ul class="list-zhuanti"> <li><a>第三次党代会</a> </li> <li><a>党风廉政建设</a> </li> <li><a>“两学一做”学习教?/a> </li> <li><a>数字化校园建?/a> </li> <li><a>科学发展观专?/a> </li> <li><a>群众路线</a> </li> </ul> <div class="clear"></div></div> <div class="clear"></div></section><section class="box"> <h3 class="box-title">视频报道</h3> <div class="box-main"><ul class="list-video"> <li> <div class="video-content"> <div class="video-right"><a href="/html/info1014..101710189.html"><img src="/images/__localA6E0E49017BBA1F4DCA7F33BE28BE33C_E8FBFDAE_1569.jpg" style="height: 60px"> </a></div> <div class="video-left"><a href="/html/info1014..101710189.html">济南大学校歌 </a></div> <div style="clear: both"></div></div> </li> <li> <div class="video-content"> <div class="video-right"><a href="/html/info1014..101710187.html"><img src="/images/__local6426F018C2D60FAC8C49547C1DAC1F5B_7BEAF215_16DA.jpg" style="height: 60px"> </a></div> <div class="video-left"><a href="/html/info1014..101710187.html">梦想点亮未来——“五月的鲜花”全国大学生文艺会演 </a></div> <div style="clear: both"></div></div> </li> <li> <div class="video-content"> <div class="video-right"><a href="/html/info1014..101710184.html"><img src="/images/__local44215C801972C3D25207A682E023FBDB_7D454C40_160E.jpg" style="height: 60px"> </a></div> <div class="video-left"><a href="/html/info1014..101710184.html">舞蹈《丝路新语》济南大学音乐ɳ舞蹈系 </a></div> <div style="clear: both"></div></div> </li> <li> <div class="video-content"> <div class="video-right"><a href="/html/info1014..101710183.html"><img src="/images/__localFFD7B98A7B241A7040FC9A649F66DB48_7864A9DC_F19.jpg" style="height: 60px"> </a></div> <div class="video-left"><a href="/html/info1014..101710183.html">济南大学2015新年音乐?</a></div> <div style="clear: both"></div></div> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div></section><section class="box"> <h3 class="box-title">济大校报</h3> <div class="box-main"><ul class="list-xiaobao"> <li><a>接过你的行囊,我们就是一家人——济南大学喜?019级新?</a></li> <li><a>奏响我们的“济大乐章”—?019级新生开学典礼隆重举?</a></li> <li><a>硕士学位授权点顺利通过山东省合格评估抽?</a></li> <li><a>我校?4项国家自然科学基金项目立项资?</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div></section><section class="box"> <h3 class="box-title">校园风光</h3> <div class="box-main"><ul class="list-fengguang"> <li><a href="/html/info1014..109516009.html" target="_blank">银装素裹</a></li> <li><a href="/html/info1014..109516008.html" target="_blank">甲子湖畔好读?/a></li> <li><a href="/html/info1014..109516007.html" target="_blank">一湖明镜千秋雪</a></li> <li><a href="/html/info1014..109516006.html" target="_blank">踏雪赏雪</a></li> <li><a href="/html/info1014..109516005.html" target="_blank">湖映滋兰秀 积雪浮云?/a></li> <li><a href="/html/info1014..109516004.html" target="_blank">齐园素裹</a></li> <div style="clear: both"></div></li></ul> </div></section><section class="box"> <div class="box-main" style="padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; padding-left: 20px; padding-right: 20px; border-radius: 13px"> <ul class="list-fengguang"> <li style="width: 100%"><a href="/html/info1014....tgy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1123.html" target="_blank" style="font-size: 2em"><i aria-hidden="true" class="fa fa-newspaper-o"></i>新闻发布</a> </li></ul> <div style="clear: both"></div></div></section></section> <div></div></article><footer> <style type="text/css"> .recourse { margin-top: 13px;} </style> <div class="row"> <div class="culture page-footer"> <div class="public_recourse" style="line-height: 2em"> <ul> <li class="recourse">公共资源? <li class="recourse"> <a> 本科招生? </a> </li> <li class="recourse"> <a> 信息公开 </a> </li> <li class="recourse"> <a> 图书? </a> </li> <li class="recourse"> <a> 档案? </a> </li> <li class="recourse"> <a> 基金? </a> </li> <li class="recourse"> <a> 课程中心 </a> </li> <li class="recourse"> <a> VPN通道 </a> </li> <li class="recourse"> <a> 中外合作办学项目 </a> </li> <li class="recourse" style="float: right;margin-top:6px"> <a>官方微博</a> </li> <li class="recourse" style="float: right;margin-top:6px"> <a href="/html/info1014....imagesweixincode.jpg.html" id="weixin" title="" target="_blank">官方微信</a> </li> <li class="recourse" style="float: right;margin-top:10px"> <a> <img src="/images/images17102414efowijhfbtn_hgjb.png" height="36px" /> </a> </li> <li class="recourse" style="float: right;margin-top:10px"> <a> <img src="/images/images17102414efowijhfbtn_jgzfpy.png" height="36px" /> </a> </li> <li class="recourse" style="float: right;margin-top:10px"> <a> <img src="/images/images17102414efowijhfbtn_lxyz.png" height="36px" /> </a> </li> </li></ul></div> <h1><a href="/hot/">˹ij</a></h1><div style="text-align:center"><a href="http://jfsww.com" target="_blank">mgϷ</a><a href="http://zgzzsf.com" target="_blank">ɳע</a><a href="http://tztracker.com" target="_blank">Žɳ</a></div> </body></html>