?!DOCTYPE html> mgɽܣ学校召开教育硕士教学工作研讨会暨专家报告?济南大学新闻?/title><META Name="keywords" Content="济南大学新闻?学院经纬,教育硕士教学工作研讨? /> <META Name="description" Content="<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.9000pt;text-indent:24.0000pt;"> 为进一步做好教育硕士研究生培养工作,规范教育硕士点建设?0?0日,“教育硕士教学工作研讨会暨专家报告会”在我校特教大楼B106会议室举行。全国教育硕士专业指导委员会秘书处处长翟东升,安徽师范大学教育科学学院副院长阮成武教授,辽宁师范大学研究生院副院长关尔群教授,东北师范大学教育学部副部长石艳教授,济南大学研究生院院长孙国新?.." /> <meta name="description" content=""> <link rel="stylesheet" href="/images/info1013dfiles11245themesujnnewpubliccssujn_indexcss.css"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1013dfiles11245themesujnnewpubliccsslistcss.css"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1013dfiles11245themesujnnewpubliccsscommoncss.css"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1013dfiles11245themesujnnewpublicfont-awesome-463cssfont-awesomemincss.css"> <link rel="shortcut icon" href="/html/info1013....themesujnnewPublicimagesicon.png.html"> <meta content="IE=9; IE=8; IE=7; IE=EDGE,chrome=1" http-equiv="X-UA-Compatible"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0 maximum-scale=2.0 user-scalable=yes"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1013dfiles11245themesujnnewpubliccsszoomboxcss.css"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1013dfiles9832themesujnnewpubliccsssinglecss.css" /> <link rel="stylesheet" href="/images/info1013dfiles16552articlecss.css"> <link rel="stylesheet" href="/images/info1013dfiles9832themesujnnewpubliccsstelephonecss.css" /> <link href="/images/info1013imagesfaviconico.ico" type="image/x-icon" rel="shortcut icon"> <style> .fa-chevron-down::before{background:url(../../images/jt.jpg) no-repeat;} </style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1013_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1013nryvsbcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/tz.js"></script></head> <body><h1><a href="/hot/">˹ij</a></h1><header class="page-header row"> <div class="logo"> <a href="/html/info1013....index.html"><img src="/images/imagesujnlogo.png" /></a> </div> <div class="nav"><ul class="first-level-column"> <li class="first-level-column-li"> <a class="first-level-column-name" title="学校概况">学校概况</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1013....jndxsyxxgkxxjj.html" title="学校简?>学校简?/a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyxxgkxxld.html" title="学校领导">学校领导</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyxxgkzzjg1.html" title="组织机构">组织机构</a></li> <li><a>校园风光</a></li> <li><a>校友?/a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-lis" "> <a class="first-level-column-name" title="学院设置">学院设置</a> <ul class="second-level-columns"> <li><a>文学?/a></li> <li><a>数学科学学院</a></li> <li><a>物理科学与技术学?/a></li> <li><a>商学?/a></li> <li><a>外国语学?/a></li> <li><a>政法学院</a></li> <li><a>马克思主义学?/a></li> <li><a>材料科学与工程学?/a></li> <li><a>化学化工学院</a></li> <li><a>机械工程学院</a> <a>(工训中心)</a> </li> <li><a>土木建筑学院</a></li> <li><a>自动化与电气工程学院</a></li> <li><a>信息科学与工程学?/a></li> <li><a>资源与环境学?/a></li> <li><a>体育学院</a></li> <li><a>美术学院</a></li> <li><a>音乐学院</a></li> <li><a>历史与文化产业学?/a></li> <li><a>教育与心理科学学?/a></li> <li><a>医学与生命科学学?/a></li> <li><a>生物科学与技术学?/a></li> <li><a>继续教育学院</a></li> <li><a>国际教育交流学院</a></li> <li><a>创业学院</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="教育教学">教育教学</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1013....jndxsyjyjxszdw.html" title="师资队伍">师资队伍</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyjyjxxsgz.html" title="学生工作">学生工作</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyjyjxbksjy.html" title="本科生教?>本科生教?/a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyjyjxyjsjy.html" title="研究生教?>研究生教?/a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyjyjxlxsjy.html" title="留学生教?>留学生教?/a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyjyjxjxjy.html" title="继续教育">继续教育</a></li> <li><a>课程中心</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="科学研究">科学研究</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1013....jndxsykxyjzrkxyj.html" title="自然科学研究">自然科学研究</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsykxyjshkxyj.html" title="社会科学研究">社会科学研究</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsykxyjxwdyzdxk.html" title="学位点与重点学科">学位点与重点学科</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsykxyjgspxkpt.html" title="高水平学科平?>高水平学科平?/a></li> <li><a>科研成果转化</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsykxyjxsycb.html" title="学术与出?>学术与出?/a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="合作交流">合作交流</a> <ul class="second-level-column"> <li><a>合作发展</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyhzjlgjjlyhz.html" title="国际交流与合?>国际交流与合?/a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyhzjlgwyhxx.html" title="国外友好学校">国外友好学校</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyhzjlhzbxxx.html" title="合作办学信息">合作办学信息</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="招生就业">招生就业</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1013....jndxsyzsjybkszs.html" title="本科生招?>本科生招?/a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyzsjyyjszs.html" title="研究生招?>研究生招?/a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyzsjylxszs.html" title="留学生招?>留学生招?/a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyzsjyjyxx.html" title="就业信息">就业信息</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="校园生活">校园生活</a> <ul class="second-level-column"> <li><a>校长信箱</a></li> <li><a>校园文化</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyxyshxydt.html" title="校园地图">校园地图</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyxyshwlfw.html" title="网络服务">网络服务</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyxyshdhcx.html" title="电话查询">电话查询</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <div style="clear: both"></div> </ul> </div> <div class="language"><img src="/images/dfiles11245xiaoxun.png" height="36"> </div> <div class="header-links"> <ul> <li><a style="color: white"> </a> <div style="clear: both"></div></li> </ul> <div style="clear: both"></div></div> <div id="mobile_logo"> <div id="site_logo" style="width: 70%; float: left"><img src="/images/dfiles11245themesujnnewpublicimagesujnlogo.png"> </div> <div id="nav_logo" style="width: 30%; float: left"><img src="/images/dfiles11245themesujnnewpublicimagesmobile_nav.png"> </div></div></header> <div class="mobile_nav"><div class="m_sub_nav_row" style="display: block"> <div class="m_sub_nav_item" style="text-align: center"> <a> <i class="fa fa-user-1" aria-hidden="true" onclick="_addDynClicks("wburl", 1404581408, 37661)"></i> 服务入口 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item" style="text-align: center"> <a href="http://euosp.com/"> <i class="fa fa-newspaper-o-1" aria-hidden="true"></i> 新闻? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item" style="text-align: center"> <a> English </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">学校概况</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showXxgk"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="xxgk"> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyxxgkxxjj.html"> 学校简? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyxxgkxxld.html"> 学校领导 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyxxgkzzjg1.html"> 组织机构 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 校园风光 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 校友? </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div style="clear: both"></div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">学院设置</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showXysz"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="xysz"> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 文学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 数学科学学院 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 物理科学与技术学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 商学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 外国语学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 政法学院 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 马克思主义学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 材料科学与工程学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 化学化工学院 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 机械工程学院(工训中心) </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 土木建筑学院 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 自动化与电气工程学院 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 信息科学与工程学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 资源与环境学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 体育学院 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 美术学院 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 音乐学院 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 历史与文化产业学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 教育与心理科学学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 医学与生命科学学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 生物科学与技术学? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 继续教育学院 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 国际教育交流学院 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 创业学院 </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">教育教学</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showJyjx"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="jyjx"> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyjyjxszdw.html"> 师资队伍 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyjyjxxsgz.html"> 学生工作 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyjyjxbksjy.html"> 本科生教? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyjyjxyjsjy.html"> 研究生教? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyjyjxlxsjy.html"> 留学生教? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyjyjxjxjy.html"> 继续教育 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 课程中心 </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">科学研究</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showKxyj"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="kxyj"> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsykxyjzrkxyj.html"> 自然科学研究 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsykxyjshkxyj.html"> 社会科学研究 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsykxyjxwdyzdxk.html"> 学位点与重点学科 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsykxyjgspxkpt.html"> 高水平学科平? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 科研成果转化 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsykxyjxsycb.html"> 学术与出? </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">合作交流</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showHzjl"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="hzjl"> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 合作发展 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyhzjlgjjlyhz.html"> 国际交流与合? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyhzjlgwyhxx.html"> 国外友好学校 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyhzjlhzbxxx.html"> 合作办学信息 </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">招生就业</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showZsjy"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="zsjy"> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyzsjybkszs.html"> 本科生招? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyzsjyyjszs.html"> 研究生招? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyzsjylxszs.html"> 留学生招? </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyzsjyjyxx.html"> 就业信息 </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> <div class="m_nav_row"> <div class="w70 fleft">校园生活</div> <div class="w20 fleft tright darkgrey"> <i class="fa fa-chevron-down" aria-hidden="true" id="showXysh"></i> </div> </div> <div class="m_sub_nav_row" id="xysh"> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 校长信箱 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a> 校园文化 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyxyshxydt.html"> 校园地图 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyxyshwlfw.html"> 网络服务 </a> </div> <div class="m_sub_nav_item"> <a href="/html/info1013....jndxsyxyshdhcx.html"> 电话查询 </a> </div> <div style="clear: both"></div> </div> </div><header id="navigation" class="page-header-collapsed row" style="top: -1000px"> <div class="nav-collapsed"><ul class="first-level-column"> <li class="first-level-column-li"> <a class="first-level-column-name" title="学校概况">学校概况</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1013....jndxsyxxgkxxjj.html" title="学校简?>学校简?/a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyxxgkxxld.html" title="学校领导">学校领导</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyxxgkzzjg1.html" title="组织机构">组织机构</a></li> <li><a>校园风光</a></li> <li><a>校友?/a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-lis" "> <a class="first-level-column-name" title="学院设置">学院设置</a> <ul class="second-level-columns"> <li><a>文学?/a></li> <li><a>数学科学学院</a></li> <li><a>物理科学与技术学?/a></li> <li><a>商学?/a></li> <li><a>外国语学?/a></li> <li><a>政法学院</a></li> <li><a>马克思主义学?/a></li> <li><a>材料科学与工程学?/a></li> <li><a>化学化工学院</a></li> <li><a>机械工程学院</a> <a>(工训中心)</a> </li> <li><a>土木建筑学院</a></li> <li><a>自动化与电气工程学院</a></li> <li><a>信息科学与工程学?/a></li> <li><a>资源与环境学?/a></li> <li><a>体育学院</a></li> <li><a>美术学院</a></li> <li><a>音乐学院</a></li> <li><a>历史与文化产业学?/a></li> <li><a>教育与心理科学学?/a></li> <li><a>医学与生命科学学?/a></li> <li><a>生物科学与技术学?/a></li> <li><a>继续教育学院</a></li> <li><a>国际教育交流学院</a></li> <li><a>创业学院</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="教育教学">教育教学</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1013....jndxsyjyjxszdw.html" title="师资队伍">师资队伍</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyjyjxxsgz.html" title="学生工作">学生工作</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyjyjxbksjy.html" title="本科生教?>本科生教?/a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyjyjxyjsjy.html" title="研究生教?>研究生教?/a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyjyjxlxsjy.html" title="留学生教?>留学生教?/a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyjyjxjxjy.html" title="继续教育">继续教育</a></li> <li><a>课程中心</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="科学研究">科学研究</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1013....jndxsykxyjzrkxyj.html" title="自然科学研究">自然科学研究</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsykxyjshkxyj.html" title="社会科学研究">社会科学研究</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsykxyjxwdyzdxk.html" title="学位点与重点学科">学位点与重点学科</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsykxyjgspxkpt.html" title="高水平学科平?>高水平学科平?/a></li> <li><a>科研成果转化</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsykxyjxsycb.html" title="学术与出?>学术与出?/a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="合作交流">合作交流</a> <ul class="second-level-column"> <li><a>合作发展</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyhzjlgjjlyhz.html" title="国际交流与合?>国际交流与合?/a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyhzjlgwyhxx.html" title="国外友好学校">国外友好学校</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyhzjlhzbxxx.html" title="合作办学信息">合作办学信息</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="招生就业">招生就业</a> <ul class="second-level-column"> <li><a href="/html/info1013....jndxsyzsjybkszs.html" title="本科生招?>本科生招?/a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyzsjyyjszs.html" title="研究生招?>研究生招?/a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyzsjylxszs.html" title="留学生招?>留学生招?/a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyzsjyjyxx.html" title="就业信息">就业信息</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <li class="first-level-column-li" "> <a class="first-level-column-name" title="校园生活">校园生活</a> <ul class="second-level-column"> <li><a>校长信箱</a></li> <li><a>校园文化</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyxyshxydt.html" title="校园地图">校园地图</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyxyshwlfw.html" title="网络服务">网络服务</a></li> <li><a href="/html/info1013....jndxsyxyshdhcx.html" title="电话查询">电话查询</a></li> <div style="clear:both;"></div> </ul> </li> <div style="clear: both"></div> </ul> <div style="clear: both"></div></div> <div class="header-links-collapsed"> <ul> <li><a style="color: white"> </a> <div style="clear: both"></div></li> </ul> <div style="clear: both"></div></div></header> <article class="container"> <div class="article-title"> <div class="path"> 当前位置: <a href="/html/info1013....index.html">首页</a> > 学院经纬 > 正文 </div></div> <form name="_newscontent_fromname"> <section class="left" id="print_area"> <section class="article-title"> <h2 class="list-name">学校召开教育硕士教学工作研讨会暨专家报告?/h2> <div class="pc_article_detail" style="text-align: center;width: 100%"> <span><i class="fa fa-calendar">  </i>发表日期?019-10-12     <i class="fa fa-link"> </i>来源:教育与心理科学学院 </span> </div> <div class="wap_article_detail" style="text-align: center;width: 100%"> <span class="article-detail"><i class="fa fa-calendar">  </i>2019-10-12 </span> </div> </section> <div style="border-bottom:1px #ccc dashed;height: 10px"> </div> <div id="article_content"><div id="vsb_content"><div class="v_news_content"> <p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 微软雅黑, "Microsoft YaHei"; font-size: 16px;">为进一步做好教育硕士研究生培养工作,规范教育硕士点建设?0?0日,“教育硕士教学工作研讨会暨专家报告会”在<span style="font-family: 微软雅黑, "Microsoft YaHei"; font-size: 16px; text-indent: 28px;">教育与心理科学学?/span>举行。全国教育硕士专业指导委员会秘书处处长翟东升,安徽师范大学教育科学学院副院长阮成武教授,辽宁师范大学研究生院副院长关尔群教授,东北师范大学教育学部副部长石艳教授。济南大学教育硕士教育指导委员会全体成员?span style="font-family: 微软雅黑, "Microsoft YaHei"; font-size: 16px; text-indent: 28px;">研究生院?/span>教育与心理科学学院、数学科学学院、物理科学与技术学院、体育学院、文学院相关部门负责教师、教育硕士导师和研究生参加了报告会。会议由教育与心理科学学院院长、济南大学教育硕士教育指导委员会主任杨昭宁教授主持?/span></p> <p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 微软雅黑, "Microsoft YaHei"; font-size: 16px;"> 会议伊始,杨昭宁教授对翟东升处长一行专家团莅临我校指导工作表示欢迎,对研究生院一直以来对教育硕士教育工作的支持表示感谢。孙国新院长向与会专家介绍了我校的发展历程、研究生教育发展状况,以及教育硕士授权单位建设的基本情况?/span></p> <p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 微软雅黑, "Microsoft YaHei"; font-size: 16px;"> 翟东升处长基于我国教育硕士专业学位建设与发展的实际,从精准定位培养目标、严格规范培养方案、不断探索案例教学、把关招生前置专业、深刻理解论文标准、加强导师队伍建设、谨慎领域拓展等方面对教育硕士招生对象、培养过程、建设规范等进行了深刻解读?/span></p> <p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 微软雅黑, "Microsoft YaHei"; font-size: 16px;"> 随后,阮成武教授、关尔群教授与石艳教授分别以“案例教学编写规范”、“实践教学与基地建设探索”与“教育硕士学位论文撰写基础与规范”为主题,作了专题报告。与会人员结合各自领域的情况与特点就案例教育的编写与使用、课堂教学的组织、实践教学体系的构建等问题与专家进行了互动交流?/span></p> <p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 微软雅黑, "Microsoft YaHei"; font-size: 16px;"> 此次研讨会的举行为今后我校教育硕士专业学位的建设工作指明了方向,明晰了任务,对提高教育硕士人才培养质量、提升办学水平将起到积极的促进作用?/span></p> <p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 微软雅黑, "Microsoft YaHei"; font-size: 16px; text-indent: 2em;"><br></span></p> <p style="text-indent: 0em;"><span style="font-family: 微软雅黑, "Microsoft YaHei"; font-size: 16px; text-indent: 2em;">撰稿:韩?nbsp;       编辑:张?nbsp;       编审:丛晓峰</span><br></p> </div></div><div id="div_vote_id"></div></div> <div class="article-footer"> <div class="opt"> <a href="javascript:window.print()"> <i class="fa fa-print"> </i> 打印页面   </a> <a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();" "> <i class="fa fa-close"> </i> 关闭窗口 </a> </div> <div class="clear"></div> </div> </section> </form> <section class="right"> <form action="../../search.jsp?wbtreeid=1013" method="post" id="au9a" name="au9a" onsubmit="return _nl_ys_check()" style="display: inline"> <input type="hidden" id="lucenenewssearchkey190246" name="lucenenewssearchkey" value=""><input type="hidden" id="_lucenesearchtype190246" name="_lucenesearchtype" value="1"><input type="hidden" id="searchScope190246" name="searchScope" value="1"> <section class="box" style="height: 40px;margin-bottom:10px;"> <input type="text" name="showkeycode" id="showkeycode190246" placeholder="请输入搜索条? value="" onkeydown="if(event.keyCode==13)search();" style="float: left;margin-left:10px;outline:none;height: 35px;font-size:16px;width: 80%;border: none" /> <input type="image" src="/images/images111111111111111111.png" align="absmiddle" class="search-btn" style="cursor: hand;"> </section> </form> <section class="box"> <h3 class="box-title">新闻专题</h3> <div class="box-main"> <style> .list-zhuanti > li > a { color: #888888;} </style> <ul class="list-zhuanti"> <li><a>第三次党代会</a> </li> <li><a>党风廉政建设</a> </li> <li><a>“两学一做”学习教?/a> </li> <li><a>数字化校园建?/a> </li> <li><a>科学发展观专?/a> </li> <li><a>群众路线</a> </li> </ul> <div class="clear"></div></div> <div class="clear"></div></section><section class="box"> <h3 class="box-title">视频报道</h3> <div class="box-main"><ul class="list-video"> <li> <div class="video-content"> <div class="video-right"><a href="/html/info1013..101710189.html"><img src="/images/__localA6E0E49017BBA1F4DCA7F33BE28BE33C_E8FBFDAE_1569.jpg" style="height: 60px"> </a></div> <div class="video-left"><a href="/html/info1013..101710189.html">济南大学校歌 </a></div> <div style="clear: both"></div></div> </li> <li> <div class="video-content"> <div class="video-right"><a href="/html/info1013..101710187.html"><img src="/images/__local6426F018C2D60FAC8C49547C1DAC1F5B_7BEAF215_16DA.jpg" style="height: 60px"> </a></div> <div class="video-left"><a href="/html/info1013..101710187.html">梦想点亮未来——“五月的鲜花”全国大学生文艺会演 </a></div> <div style="clear: both"></div></div> </li> <li> <div class="video-content"> <div class="video-right"><a href="/html/info1013..101710184.html"><img src="/images/__local44215C801972C3D25207A682E023FBDB_7D454C40_160E.jpg" style="height: 60px"> </a></div> <div class="video-left"><a href="/html/info1013..101710184.html">舞蹈《丝路新语》济南大学音乐学院舞蹈系 </a></div> <div style="clear: both"></div></div> </li> <li> <div class="video-content"> <div class="video-right"><a href="/html/info1013..101710183.html"><img src="/images/__localFFD7B98A7B241A7040FC9A649F66DB48_7864A9DC_F19.jpg" style="height: 60px"> </a></div> <div class="video-left"><a href="/html/info1013..101710183.html">济南大学2015新年音乐?</a></div> <div style="clear: both"></div></div> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div></section><section class="box"> <h3 class="box-title">济大校报</h3> <div class="box-main"><ul class="list-xiaobao"> <li><a>“不忘初心、牢记使命”主题教育稳步推?</a></li> <li><a>学校庆祝新中国成立七十周年活动丰富多?</a></li> <li><a>把时间还给师?计财处推出“互联网+财务”管理模?</a></li> <li><a>校领导接待日活动启动 </a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div></section><section class="box"> <h3 class="box-title">校园风光</h3> <div class="box-main"><ul class="list-fengguang"> <li><a href="/html/info1013..109516009.html" target="_blank">银装素裹</a></li> <li><a href="/html/info1013..109516008.html" target="_blank">甲子湖畔好读?/a></li> <li><a href="/html/info1013..109516007.html" target="_blank">一湖明镜千秋雪</a></li> <li><a href="/html/info1013..109516006.html" target="_blank">踏雪赏雪</a></li> <li><a href="/html/info1013..109516005.html" target="_blank">湖映滋兰秀 积雪浮云?/a></li> <li><a href="/html/info1013..109516004.html" target="_blank">齐园素裹</a></li> <div style="clear: both"></div></li></ul> </div></section><section class="box"> <div class="box-main" style="padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; padding-left: 20px; padding-right: 20px; border-radius: 13px"> <ul class="list-fengguang"> <li style="width: 100%"><a href="/html/info1013....tgy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1123.html" target="_blank" style="font-size: 2em"><i aria-hidden="true" class="fa fa-newspaper-o"></i>新闻发布</a> </li></ul> <div style="clear: both"></div></div></section></section> <div></div></article><footer> <style type="text/css"> .recourse { margin-top: 13px;} </style> <div class="row"> <div class="culture page-footer"> <div class="public_recourse" style="line-height: 2em"> <ul> <li class="recourse">公共资源? <li class="recourse"> <a> 本科招生? </a> </li> <li class="recourse"> <a> 信息公开 </a> </li> <li class="recourse"> <a> 图书? </a> </li> <li class="recourse"> <a> 档案? </a> </li> <li class="recourse"> <a> 基金? </a> </li> <li class="recourse"> <a> 课程中心 </a> </li> <li class="recourse"> <a> VPN通道 </a> </li> <li class="recourse"> <a> 中外合作办学项目 </a> </li> <li class="recourse" style="float: right;margin-top:6px"> <a>官方微博</a> </li> <li class="recourse" style="float: right;margin-top:6px"> <a href="/html/info1013....imagesweixincode.jpg.html" id="weixin" title="" target="_blank">官方微信</a> </li> <li class="recourse" style="float: right;margin-top:10px"> <a> <img src="/images/images17102414efowijhfbtn_hgjb.png" height="36px" /> </a> </li> <li class="recourse" style="float: right;margin-top:10px"> <a> <img src="/images/images17102414efowijhfbtn_jgzfpy.png" height="36px" /> </a> </li> <li class="recourse" style="float: right;margin-top:10px"> <a> <img src="/images/images17102414efowijhfbtn_lxyz.png" height="36px" /> </a> </li> </li></ul></div> <h1><a href="/hot/">˹ij</a></h1><div style="text-align:center"><a href="http://jfsww.com" target="_blank">mgϷ</a><a href="http://zgzzsf.com" target="_blank">ɳע</a><a href="http://tztracker.com" target="_blank">Žɳ</a></div> </body></html>